Zonder toestemming afreizen naar ‘code oranje’-land leidt tot ontslag op staande voet

Een werknemer die zonder instemming van zijn werkgever afreisde naar een code oranje-gebied ten aanzien van het besmettingsrisico om het coronavirus op te lopen, is hiervoor volgens de kantonrechter in Limburg terecht op staande voet ontslagen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De werknemer was ondanks een verbod van zijn werkgever toch afgereisd naar Polen voor een vakantie. De werkgever had hem van tevoren laten weten geen toestemming te geven voor deze vakantie, vanwege de bij terugkomst verplichte quarantaine periode na bezoek aan een code oranje-gebied.

Ontslag op staande voet

Ook moest de werknemer in die periode door de bedrijfsarts worden beoordeeld, omdat hij zich enkele dagen van tevoren nog ziek had gemeld en niet kon komen werken. De medewerker wordt vervolgens uitgenodigd voor het spreekuur van de bedrijfsarts, maar komt niet opdagen. Hij laat weten dat in Polen is en wordt een dag later door zijn werkgever op staande voet ontslagen.

Kort geding tegen werkgever

Bij terugkeer spant de werknemer een kort geding aan tegen zijn werkgever. Hij verzoekt de kantonrechter in eerste instantie om het ontslag op staande voet te vernietigen. Uiteindelijk verandert dat verzoek echter in een verzoek tot toekenning van een schadevergoeding wegens het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zonder het in acht nemen van de opzegtermijn, een transitievergoeding en een billijke vergoeding wegens het onregelmatig eindigen van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst de verzoeken van de werknemer af.

Bekijk hier onze incasso diensten

Schriftelijke waarschuwingen

In zijn beoordeling houdt de rechter er rekening dat de werknemer al diverse keren een officiële waarschuwing van de werkgever heeft ontvangen voor diverse misdragingen op de werkvloer. De werknemer wist dus dat hij zich geen misstap meer kon veroorloven. Ter verdediging stelde de medewerker dat hij niet op de hoogte was van de eerdere schriftelijke waarschuwingen, omdat hij de Nederlandse taal niet goed kende.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

De kantonrechter gaat daar niet in mee. De waarschuwingen zijn mondeling toegelicht door een Pools sprekende collega. Bovendien was de werknemer wel in staat op via WhatsApp berichten in het Nederlands te versturen. Daarnaast is de verplichting om in quarantaine te gaan na terugkomst uit Polen volgens de de rechter een zwaarwegend bedrijfsbelang voor de werkgever om de werknemer geen toestemming te geven om af te reizen naar Polen. Het ontslag op staande voet is daarom volgens de kantonrechter terecht gegeven. Hierdoor heeft de werkgever ook geen recht op schadevergoeding of een billijke vergoeding en omdat sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer heeft hij ook geen recht op een transitievergoeding.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op