Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Arbeidsovereenkomsten

arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Er zijn twee verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Overeenkomsten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor een half jaar of overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Er wordt dan gesproken over een vast contract.

Bel met uw vraag vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of stel uw vraag via het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd, staat het einde van de de werkrelatie vast. In de meeste gevallen wordt er een periode genoemd. Het is echter ook mogelijk om overeenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten voor een bepaald project of ter vervanging van een werkneemster die met zwangerschapsverlof is. De overeenkomst eindigt dan op het moment dat het project eindigt of de werkneemster terugkeert van haar zwangerschapsverlof. Het einde moet objectief bepaalbaar zijn. Indien de werkgever of werknemer de overeenkomst voor bepaalde tijd, na het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan niet wil voortzetten, dan eindigen de arbeidsovereenkomsten. Hiervoor is geen opzegging of een procedure voor nodig.

Verlenging overeenkomst

Het komt ook veel voor dat na het verstrijken van de periode de arbeidsrelatie niet eindigt. Er wordt dan een nieuwe overeenkomst gesloten, meestal weer voor bepaalde tijd. De wet stelt wel een aantal voorwaarden voor het “verlengen” van een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Zo kunen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maximaal 2 keer worden verlengd (dus 3 contracten) en in totaal voor een periode van maximaal 3 jaren. Ook het verlengde contract eindigt automatisch, na het verstrijken van de periode van verlenging. Van deze wettelijke regeling kan alleen bij CAO worden afgeweken.

Stilzwijgende verlenging

Indien er geen nieuwe overeenkomst wordt gesloten na het verstrijken van de bepaalde tijd, maar partijen gewoon verder gaan, wordt de overeenkomst geacht voor dezelfde periode te zijn verlengd. Indien er dus sprake was van een overeenkomst voor de duur van een jaar, wordt de overeenkomst met een jaar verlengd. Let op, ook hiervoor geldt maximaal 2 keer verlengen en een maximale periode van 3 jaren.

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd duren voort totdat de overeenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd. Deze overeenkomst zal dus altijd rechtsgeldig beeindigd moeten worden. Dit kan doormiddel van het sluiten een overeenkomst tussen de werknemer en werkgever (wederzijds goedvinden), opzegging na het verkrijgen van een ontslagvergunning via het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Voor iederere mogelijkheid geldt dat er aanbepaalde eisen moet worden voldaan en is de raad van een deskundige op dit gebied onmisbaar. De diverse mogelijkheden zijn als apart onderwerp verder uitgewerkt.

Vrijblijvend arbeidsrecht advies?

Onze arbeidsrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies bij een arbeidsconflict of vragen over een aangeboden arbeidscontract direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl. Een arbeidsrecht advocaat staat u graag te woord!

Of maak voor uw vragen gebruik van ons online webformulier of ga een chatsessie aan als wij online zijn!

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten