Bitcoins minen op het werk

Een werknemer heeft Bitcoins gemined via het netwerk van zijn werkgever. De werkgever heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Na ontdekking door de werkgever heeft de werknemer ontslag op staande voet gekregen. De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft op 15 februari 2018 uitgesproken dat het minen van Bitcoins op het werk geen dringende reden is voor ontslag op staande voet.[1] De werknemer ontvangt zodoende een transitievergoeding voor het einde van het dienstverband.

De situatie: ontslag op staande voet

De werknemer is voor onbepaalde tijd als systeembeheerder in dienst bij de werkgever. De werknemer houdt zich privé graag bezig met cryptovaluta en heeft thuis meerdere computers staan die Bitcoins minen. In het voorjaar van 2017 heeft de werknemer ook op het werk een computer geplaatst, die Bitcoins kan binnenhalen. De computer is geplaatst in de serverruimte van de werkgever.

Tijdens een bedrijfsetentje op 21 september 2017 heeft de werkgever in de gaten gekregen, dat de werknemer zich met deze ‘hobby’ mogelijk ook op het werk bezig hield. Zij heeft de serverruimte op 26 september 2017 gecontroleerd en heeft hierbij de computer ontdekt. De werknemer is direct op non-actief gesteld en op 28 september 2017 is de werknemer op staande voet ontslagen.

De werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet. In verband met de verstoorde relatie met de werkgever vordert hij geen herstel van de arbeidsovereenkomst, maar een transitievergoeding in verband met een onterecht einde van de arbeidsovereenkomst.

Geen dringende reden

De kantonrechter toetst eerst of het ontslag op staande voet gegeven mocht worden. Indien dit het geval is, dan komt de werknemer niet voor een vergoeding in aanmerking. Ten eerste stelt de kantonrechter vast dat van het ontslag op staande voet direct mededeling is gedaan aan de werknemer. Hiermee is aan het eerste vereiste voldaan (art. 7:677, eerste lid Burgerlijk Wetboek).

Ten tweede beoordeelt de kantonrechter of er sprake is van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. De kantonrechter neemt hierbij alle feiten en omstandigheden van het geval in overweging. Hij is hierbij van mening dat de werkgever volledig moet kunnen vertrouwen op een systeembeheerder, die volledig integer met het beschikbare netwerk moet omgaan. Dit vertrouwen is geschaad en met dit gedrag is een grens overschreden.

Hier staat tegenover dat de werknemer nooit eerder grensoverschrijdend gedrag heeft getoond. De werknemer heeft daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat de computer geen schade aan het netwerk kon opleveren. Ook de schade van de werkgever door het gebruik van elektriciteit is zeer beperkt.

De gemaakte fout van de werknemer is daarom niet zodanig zwaar dat dit als een dringende reden moet worden gezien. Ontslag op staande voet mag alleen als ultimum remedium worden gebruikt, omdat dit zware financiële consequenties voor de werknemer met zich meebrengt. De werkgever had zodoende een minder zware sanctie moeten opleggen of het einde van het dienstverband op een andere manier moeten bereiken.

Vergoeding

Aangezien het ontslag op staande voet onterecht is gegeven, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Aangezien de werknemer wel verwijtbaar heeft gehandeld, wordt geen billijke vergoeding (art. 7:681 BW) toegekend.

De werknemer heeft wel recht op de volgende vergoedingen, aldus de kantonrechter:
– openstaande vakantieuren (€ 760,43);
achterstallig salaris (€ 10.378,33);
– openstaande declaraties (€ 1.067,95);
transitievergoeding ex art. 7:673 BW (€ 8.886,16);
– gefixeerde schadevergoeding ex art. 7:672 BW (€ 9.330,47);
– proceskosten (€ 1.470,00).

RechtNet Advocaten

Heeft u ook te maken met een situatie, waarin mogelijk ontslag op staande voet speelt?  Neem dan geen overhaaste beslissingen! Ontslag op staande voet is namelijk altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Bedenk daarom eerst of een andere sanctie mogelijk ook gepast is.

Voor advies en / of begeleiding in dit traject kunt u vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten. Het eerste advies (circa 30 minuten) is gratis. Daarna kunnen wij u mogelijk verder helpen op basis van een uurtarief. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink

[1] – Ktr. Amersfoort 15 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:368.