Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Burenruzie ?

Burenruzie

Heeft u last van een burenruzie?

Het kan voorkomen dat u burenruzie heeft gekregen omdat u overlast heeft van de buren. Deze kan onder andere bestaan uit het veroorzaken van geluidsoverlast, het maken van herrie, het draaien van te harde housemuziek of een hond die de hele tijd blaft, het veroorzaken van stankoverlast, katten of honden die in de tuin poepen en/of plassen, overhangende takken van bomen die maar niet worden gesnoeid/vallende blaadjes, te hoge bomen die veel schaduw veroorzaken, of bijvoorbeeld het niet op een juiste wijze vaststellen van de erfgrens en op deze wijze land inpikken, het hebben geplaatst van een te hoge nog groeiende erfafscheiding etc.

Burenruzie en mediation/buurbemiddeling

Er zijn verschillende manieren om een burenruzie te beslechten. Allereerst zou u zelf kunnen pogen om het onderwerp overlast met uw buren bespreekbaar te maken. In sommige gevallen zal dit echter niet tot het gewenste resultaat leiden. In deze gevallen kan worden gedacht aan het vaststellen van een onafhankelijke derde, een mediator, die poogt om partijen tot elkaar te brengen. De mediator zal na zijn aanstelling bemiddelen en een bindend advies geven. Het voordeel is dat een wat langer durende procedure voorkomt en er rekening wordt gehouden met ieder zijn belangen. Ook is het in ongeveer 170 gemeente mogelijk om aan te kloppen voor buurtbemiddeling. Vraag dus bij uw gemeente na of dit tot de mogelijkheden behoort. Het inschakelen van een (wijk-)agent voor bemiddeling behoort tevens tot de mogelijkheden.

Huurders en burenruzie

In het geval uw buren een huis huren kunt u zich ook wenden tot de verhuurder. Deze kan ook bemiddelen in het oplossen van de overlast. Indien er toch overlast blijft bestaan, kan de verhuurder ook juridische stappen tegen de huurder ondernemen. Voorzover u huurt van dezelfde verhuurder is deze verplicht om u het overeengekomen huurgenot te verschaffen. Daar is bij overlast geen sprake van! U bent dan wellicht minder huur verschuldigd wegens gederfd huurgenot.

Rechtsmaatregelen?

Het blijft een stap die de meesten liever niet zullen maken, maar soms is het beter om een procedure te voeren. Dit is sowieso het geval indien de voorgaande stappen niet tot een oplossing hebben geleid. Wij hielpen al vele families om hun burenruzie op te lossen. Met een goede advocaat van ons kantoor bent u in ieder geval in uitstekende handen. De rechter zal zich – na het aanbrengen van de dagvaarding – een mening vormen over de zaak en een oordeel vellen. Voor het voeren van zo’n procedure is een advocaat nodig.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie

Zoekt u nog steeds een advocaat voor uw burenruzie? Doe dat niet langer en neem contact op nummer 073 615 43 11. Wij geven u raad en geven u ook aan wat uw kansen zijn voor uw zaak. En om het nog gemakkelijker voor u te maken is het eerste gesprek met een ervaren advocaat geheel gratis!

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten