Rechter vindt koppelverkoop ANWB oneerlijke handelspraktijk

Indien je pech krijgt aan je voertuig en geen lid bent van de ANWB, wil deze organisatie wel hulp bieden mits je eerst een verzekering afsluit. Consumenten met autopech betalen op dat moment dus niet alleen voor de hulp die ze krijgen, maar worden ook opgezadeld met een verzekering. De rechtbank Amsterdam oordeelde recent dat dit een oneerlijke handelspraktijk is. 

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Een autobezitter krijgt pech aan zijn auto en belt de ANWB voor hulp. Tijdens het telefoongesprek wordt de autobezitter erop gewezen dat de ANWB enkel pechhulp verleent aan personen met een Wegenwacht Service verzekering en dat die verzekering alleen bij een ANWB-lidmaatschap kan worden afgesloten. De autobezitter gaat hiermee akkoord en krijgt later een factuur van 140 euro voor de overeenkomst die hij is aangegaan. Deze factuur bestaat uit een bedrag voor het lidmaatschap en een tarief voor de verleende pechhulp.

Consumentbeschermende bepalingen

De autobezitter weigert vervolgens deze factuur te betalen, waarna de rechter moet beoordelen of de totstandkoming van deze overeenkomst niet in strijd is met consumentenbeschermende bepalingen. De rechter acht de koppelverkoop tussen de pechhulp en het sluiten van een verzekering door de ANWB mogelijk in strijd met consumentenbeschermende bepalingen. Bovendien vindt hij dat sprake is van een oneerlijke handelspraktijk.

Koppelverkoop

De ANWB is het hier niet mee eens. Zij stelt dat zij een verzekeraar in natura is en uitsluitend pechhulp verleent aan verzekerden. Het is daarom volgens de ANWB geen vereiste dat het onzekere voorval waarvoor de verzekering dekking biedt zich bij het sluiten van de overeenkomst nog niet heeft voorgedaan. De pechhulp is geen afzonderlijke dienst en wordt door de ANWB ook niet als afzonderlijke dienst aangeboden. Er kan daarom volgens de ANWB geen sprake zijn van koppelverkoop. De organisatie bevestigt wel dat indien bij pech de verzekering wordt afgesloten, de verzekeringnemer in het eerste jaar meer premie moet betalen. Want een nieuw verzekerde met pech doet immers minimaal één keer een beroep op de verzekering. Dit rechtvaardigt volgens de ANWB een hogere premie voor nieuwe verzekerden die direct pechhulp hebben ontvangen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Vereiste van onzekerheid

De rechter gaat niet mee in de redenatie van de ANWB. Want één van de kenmerken van een verzekeringsovereenkomst is de vereiste van onzekerheid over een bepaald voorval, dat zich mogelijk in de toekomst zal manifesteren. Wanneer iemand met pech langs de weg staat, is van onzekerheid over het zich voordoen van het verzekerde voorval geen sprake. De autobezitter nam contact op met de ANWB voor pechhulp, omdat hij met pech langs de weg stond en geholpen wilde worden. Uit niets blijkt dat hij ook een verzekeringsovereenkomst voor minimaal één jaar wilde afsluiten. Die verzekeringsovereenkomst kreeg de autobezitter wel als voorwaarde opgelegd door de ANWB, voordat zij pechhulp zou gaan verlenen.

Oneerlijke handelspraktijk

Bovendien is volgens de rechter sprake van oneerlijke handelspraktijk. Het is niet verboden om pechhulpverlening te combineren met een verzekeringsovereenkomst. Maar het is wel verboden om een verzekering verplicht te stellen bij een verzoek om pechhulp. De ANWB handelt hiermee volgens de rechtbank in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Iemand met pech langs de weg sluit makkelijker een verzekering af om geholpen te worden, dan iemand die daar in alle rust een afgewogen beslissing over kan nemen. Ook op deze grond is de verzekeringsovereenkomst vernietigbaar. De kantonrechter vindt vernietiging van de overeenkomst met de autobezitter daarom een passende sanctie.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op